Om Russens Hovedstyre

“Ved å ha et verv i HS kreves det ansvar, innsats og godt samarbeid med de andre. Det er hardt arbeid til tider, men det gir deg en erfaring for livet og du får oppleve mye spennende du ellers ikke ville fått muligheten til.”
– Rikke Flesvik, Visepresident i Russens Hovedstyre 2013.

Russens Hovedstyre er et felles styre for russen i Oslo og Akershus og har lang tradisjon. Hovedstyret består av syv representanter fra årets russekull.

Hovedstyret skal representere russen, spre informasjon og ta opp saker som er viktig for russetiden. De skal jobbe for at russetiden blir trygg og innholdsrik for alle, og for at russen har et godt samarbeid med kommune, skoler, politiet og andre.

Russens Hovedstyre skal forholde seg til etiske retningslinjer, og skal hele tiden tenke hva som er best for russen.

Styret møtes normalt en gang i uken. Arbeidet ledes av presidenten, men alle i styret har lik stemmerett. Hovedstyret fastsetter de offisielle russeknutene, er med på å arrangere blant annet Tryvann Festivalen og Russens Dag på Tusenfryd. Her bidrar Hovedstyret med planlegging av arrangementene, innholdet og artistene.

I forkant av russetiden jobber Hovedstyret med å lage russeavisen og spre informasjon til russen blant annet gjennom sosiale medier. Hovedstyret kan arrangere egne arrangementer og ta initiativ til å skape nye russetradisjoner. I selve russetiden har Hovedstyret en viktig rolle som kontaktpersoner for pressen. Målet er at russen skal fremstå best og riktigst mulig. Hovedstyret trenger ikke å jobbe på arrangementene i russetiden, og kan feire russetiden sammen med de andre.

Gjennom å sitte i Hovedstyret får man verdifulle kontakter, og erfaring man vanskelig kan få andre steder som 19-åring. Arbeidet kan fint kombineres med vanlig skolegang.

Om Vervene
President:

 • Leder for styret
 • Pressekontakt
 • Overser og deleger arbeidsoppgaver
 • Sette agendaen og ordstyrer på møtene

Visepresident:

 • Presidentens høyre hånd
 • Leder for Humak
 • Sammen med president, opprette og pleie kontakter med andre HS og samarbeidspartnere
 • Skrive referat etter hvert møte

Eventsjef:

 • Bistå med konseptuelt innhold på arrangementer og nye konsepter
 • Hovedansvar for fester og andre arrangementer i HS regi
 • Hovedansvaret for russetoget

PR- ansvarlig:

 • Skrive pressemeldinger og informasjonsskriv til russen
 • Promotere HS og russen utad
 • Hovedansvar for markedsføring av events og lignende.
 • Skaffe samarbeidspartnere og sponsor når HS trenger dette

Miljø og Sikkerhet:

 • Hovedansvar for sikkerhet og miljøtiltak på arrangementer og lignende
 • Bidra til rekruttering av russepoliti
 • Bedre de sosiale tiltakene på arrangementer

Redaktør:

 • Hovedansvar for Russeavisen, facebookgrupper og russenshovedstyre.no
 • Ansvar for Russeknutene
 • Hovedansvar for å oppdatere hjemmesiden

Design:

 • Utvikle konsepter for å synliggjøre russens hovedstyre på nett og lignende
 • Film- og bilderedigering
 • Designe Russeavisen